Msaada wa Multispectral

Tangu toleo 0.9.9 ODM lina msaada wa msingi kwa uchambuaji radiometric, ambayo inaweza kutengeneza tashira picha kutoka multispectral camera. Multispectral camera inapiga picha nyingi za sehemu kutumia band sensor tofauti.

Hardware

Wakati tumedhamiria kusaidia camera nyingi iwezekanavyo, msaada wa multispectral umekuzwa kwa kutumia camera zifuatazo, kwa hiyo zitafanya kazi vizuri:

Kamera nyengine zinaweza kufanya kazi. Unaweza kutusaidia kuengeza idadi hii ` kugawa dataseti <https://community.opendronemap.org/c/datasets/10>`_ zilopigwa na kamera nyengine.

Matumizi

Chakata picha zote kutoka band zote kwa pamoja (usitofautishe band katika mafolder tofauti) na ingiza --radiometric-calibration parameter kuruhusu radiometric normalization.Ikiwa picha ni sehemu ya mpangilio wa multi-camera, matokeo ya orthophoto yatakuwa na N band, kwa kila camera (+ alpha).

Learn to edit and help improve this page!

Sentera AGX710

While this sensor is not officially supported by ODM, the following workflow gives some good results.

  • all JPGs from the NDRE directory should be renamed with the exact following pattern 0000X_NIR.jpg. No extra '_' should be present in the file names ie 10_51_14_IMG_00008.jpg => 00008_NIR.jpg

  • all JPGs from the nRGB directory should be renamed with the exact following pattern 0000X_RGB.jpg. No extra '_' should be present in the file names ie 10_51_14_IMG_00023.jpg => 00023_RGB.jpg

  • All renamed XXXX_NIR.jpg and XXXX_RGB.jpg should be placed in the same folder

  • The following command could be used to create an odm_orthophoto.tif file

docker run  --rm -v  input_image_dir/:/code/images \
-v output_dir/odm_georeferencing:/code/odm_georeferencing  \
-v output_dir/odm_orthophoto:/code/odm_orthophoto \
-v output_dir/odm_report:/code/odm_report \
opendronemap/odm --auto-boundary
  • After the successful ODM processing, odm_orthophoto.tif bands names could be accurately renamed using contrib/ndvi/rename_sentera_agx710_multispectral_tif.py script

python3 contrib/ndvi/rename_sentera_agx710_multispectral_tif.py  output_dir/odm_orthophoto.tif
  • output_dir/odm_orthophoto.tif could be open with QGIS with correct band names