Paano Magrequest ng Features

Lahat ng software ay nangangailangan ng user feedback at feature requests para mapalaki at mapanatili ang pangangailangan ng mga gagamit.

Ang OpenDroneMap ay FOSS na software. Ang nga Free and open sourse (FOSS) na proyekto ay nakakainteres mula sa loob palabas: mula sa labas, ang pakiramdam ng mga matagumpay ay dapat kaya na nilang gawin ang kahit ano, at mahirap alamin kung ano ang risonable na request. Mula naman sa loob ng proyekto, mararamdaman nila na kulang ang kanilang pinagkukunan: higit sa lahat aa oras, pera at oportunitad.

Ang feature request ay pwedeng isumite bilang isyu sa applicable Github repository (e.g., WebODM or ODM or similar) o mas higit pa bilang paksa ng diskusyon sa community forum na <https://community.opendronemap.org/>`_. Subukan na simulan sa paghahanap ng mga mapagkukunan para malaman kung may ibang tao na nagbukas na ng paksa na ito. Kadalasan ay mayroon na ito o dati nang napagusapan.

At ang pinakaimportante, ang paraan ay ang makinig: kung isa sa mga kasali sa proyekto ay nagsabi ng "This is a big lift, we need MONEY or TIME or SOMEONE TO HELP CODE IT" (o kombinasyon ng tatlo) samakatuwid ay dalawang sagot na gagana sa tugon:

Ok. I didn’t know it was a big feature request! I hope someone comes along with the necessary resources. As a community member, I would be happy to be an early user and tester!

o

Let’s figure out if we can put together the resources to get this done! Here’s what I can contribute toward it: …

Kami ay nagagalak ikaw ay nasasabik na makita ang makabagong features na nadagdag sa proyekto na ito. MAy iilan na features na kailangan ng suporta at ang iba ay madali lang na ipatupad. gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para matulungan ka na maintindihan kung saan naaangkop ang iyong request at aming pasasalamatan ang anumang tulong na iyong maibibigay.

Learn to edit and help improve this page!