Multispectral Support

Bilang ang cersion 0.9.9 ODM ay may basic support para sa radiometric normalization, na nagge-generate ng reflectance orthophotos mula sa multispectral cameras. Ang Multispectral cameras ay nagca-capture ng multiple shots ng isang scene gamit ang iba't-ibang band sensor.

Hardware

Habang ating gusto na suportahan ang lahat ng camera, ang multispectral support ay dinevelop para magamit ang mga sumusunod na camera para ito ay gumana ng mas maayos:

Ang ibang camera ay maaari din gumana. Matutulungan mo kami na palawakin ang listahan sa pamamagitan ng sharing datasets na nakunan ng ibang camera.

Paggamit

Pinaprocess ang lahat ng imahe galing sa lahat ng bands ng sabay-sabay (wag paghiwalayin ang bands sa iba't-ibang folder) at ipasa ang --radiometric-calibration na parameter para ma-enable ang radiometric normalization. Kung ang imahe ay parte ng multi-camera na set-up, ang resulta ng orthophoto ay magkakaroon ng H bands, tig-isa ang bawat camera (+ alpha).

Learn to edit and help improve this page!