Instalasyon at Paano Simulan

Ang seksiyon na ito ay binago ng bahagya ng may permisyon galing sa OpenDroneMap: The Missing Guide, na gawa ni Piero Toffanin.

Ang OpenDroneMap ay isang salita na ginagamit patukoy sa isang single command line na programa (na kilala rin bilang ODM na proyekto). Sa kamakailan lamang na progreso ng web interface, ang API ay ibang tools, pati na rin ang OpenDroneMap ang naging pinagmulan ng iba't-ibang programa upang ma-proseso, ma-suri at makita ang aerial data. ang ekosistem na ito ay ginawa para sa iilang component:

ODM Logo
 • Ang ODM ay ang processing engine, na pwedeng gamitin sa command line. Tinatanggap nito ang mga imahe bilang input at nagpo-produce ng iba't-ibang outputs katulad ng point clouds, 3D models at orthophotos.

NodeODM Logo
 • Ang NodeODM ay isang light-weight API na nasa taas ng ODM. Ina-allow nito ang gumagamit ng aplikasyon na ma-access ang mga functions ng ODM sa computer network.

WebODM Logo
 • Ang WebODM ay isang friendly user na interface na may kasamang map viewer, 3D viewer, user logins, plugin system at marami pang iba na ine-expect sa modern drone mapping platforms.

CloudODM Logo
 • Ang CloudODM ay isang maliit na command line client na nagcocommunicate sa ODM via NodeODM API

PyODM Logo
 • Ang PyODM ay Python SDK na gumagawa ng tasks via NodeODM API. Mababasa ang detalye sa “Automated Processing With Python” na chapter

ClusterODM Logo
 • Ang ClusterODM ay isang load balancer na pang connect ng multiple NodeODM instances

Ang ODM, NoteODM at WebODM ay mayroon sa lahat ng pangunahin na plataporma (Windows, macOS at Linux) sa pamamagitan ng programang docker, na kailangan para patakbuhin ang software. Ang docker ay naghahandog ng paraan kung paano patatakbuhin ang “containers”. Ang containers ay kaha ng mga kopya ng kabuoan na sisyema, ang software nito at ang dependencies. Ang mga container na ito ay tumatakbo sa loob ng virtual environment. Sa linux, mayroong virtual environment sa operating system at ito ay mahusay na klase. Sa macOS at Windows naman, ang container ay napapatakbo sa pamamagitan ng VM, so may kaunting oberhed ngunit naaangkop pa rin sa pagpapatakbo ng software. Kapag na-install, ang gagamit ay hindi na kelangan magalala sa docker dahil ito ay gumagana (madalas) ng malinaw.

Kung walang docker, hindi posible na magpatakbo ng ODM sa macOS at Windows. Sa mga plataporma na ito, ang ODM ay hindi tatakbo ng kusa. Ang paghahanada para sa susunod na debelopment ay nakatuon sa pagkilos sa makabagong Windows Subsystem para sa Linux (WSL) at ang posibilidad na gawing native port ng lahat ng dependencies sa macOS na makakapagpadali sa pagi-install.

Sa Ubuntu Linux 18.04 kaya patakbuhin ang lahat ng OpenDroneMap software. Ngutin, sa kadahilanan na may maliit na performance penalty sa pagpapatakbo ng docker sa Linux, and docker ay diretso sa pagset-up sa plataporma nito. Ito ay hindi inirerekomenda. Sa Linux, ang kalamangan ng containerization ay higit na malaki sa maliit na performance penalty. Sa docker, ang gagamit ay makakakuha ng mas madali na one-step updates ng software so ito ay maganda.

Hardware Recommendations

Ang pinakakonti na bilang ng requirements para patakbuhin ang software ay:

 • 64bit CPU manufactured on or after 2010

 • 20 GB of disk space

 • 4 GB RAM

Hindi hihigit sa 100-200 na imahe ang kayang iprocess ng nabanggit na specification sa taas (mauubusan ng memory ang software). Ang mga rekomendado na requirement ay:

 • Pinakabago na Generation CPU

 • 100 GB of disk space

 • 16 GB RAM

Ang nasa taas ay papayagan ang ilang daan na imahe na maprocess ng walang masyadong issue. Ang CPU na maraming core ay papahintulutan ang mas mabilis na pagproseso, samantalang ang graphics card (GPU) naman ay kasalukuyan na walang epekto sa performance. para sa pagprocess ng mas maraming imahe, magdagdag ng mas maraming disk space sa RAM linearly para sa bilang ng imahe na kailangan iprocess.

Installation

Nirerekomenda na gamitin ang docker para patakbuhin ang ODM, ikaw man ay gumagamit ng Windows, macOS o Linux.

Windows

Para patakbuhin ang OpenDroneMap, kailangan mo ng kahit man lang Windows 7. Ang mga mas luma na bersiyon ng Windows ay hindi suportado.

Step 1. I-check Virtualization Support

Ang docker ay nangangailangan ng feature sa CPU na tinatawag na virtualization, ina-allow nito na patakbuhin ang virtual machines (VMs). Siguraduhin na ito ay enabled! Minsan ito ay disabled. Para i-check sa Windows 8 o mas mataas na bersiyon, buksan ang Task Manager (press CTRL+SHIFT+ESC) at i-switch sa Performance tab.

Image of checking virtualization in Windows 8 or higher

Virtualization should be enabled

Sa Windows 7, para makita kung naka-enable ang virtualization,

Kung ang virtualization ay hindi gumagana, kailangan paganahin ito. Bagamat ang proseso ay higit na iba kada modelo ng komputer. Ang pinakamainam na paraan para gawin ito ay ang hanapin sa search engine ang “how to enable vtx for 1”. Kadalasan, kailangan ire-start ang kompyuter, mabilis na pagpindot ng F2 o F12 habang start-up, ang pag-navigate ng boot menu at pagpalit ng settings para mapahintulot ang virtualization (madals na tinatawag na “VT-X”).

Table of different bios keys

Common keys to press at computer startup to access the boot menu for various PC vendors

Step 2. Install Requirements

Una, kailangan mong ma-install:

Para sa Python 3, siguraduhin na i-check ang Add Python 3.x to PATH habang iniinstall.

Screenshot of Python3 installation process

Don’t forget to add the Python executable to your PATH (so that you can run commands with it)

Kapag ikaw ay nasa Windows 10 Home, Windows 8 (kahit anong bersiyon) o WIndows 7 (kahit anong bersiyon), i-install:

Kung ang gamit ay Windows 10 Professional o mas bagong bersiyon, dapat i-install ito:

HUWAG i-install ng sabay ang dalawang docker na programa. Sila ay magkaiba at maaring mahdulot ng gulo sa sistema.

Matapos i-install ang docker, simulan ito mula sa Desktop icon na ginawa mula sa installation (Docker Quickstart sa kaso ng Docker Toolbox, Docker for Windows para sa Docker na pang-Windows). Ito ay importante, wag lagpasan ang hakbang na ito. Kung may kamalian, sundan ang mga nakadikta sa screen para ayusin ito.

Step 3. I-check ang Memory at CPU Allocation

Ang docker sa Windows ay tumatakbo sa pamamagitan ng VM sa likod (isipin ang VM bilang “computer emulator”). Ang VM na ito ay may sapat ng laki ng memory na nakasubi at ang WebODM ay makakagamit lamang ng sapat na memorya na nakatabi para sa kanya.

Kung Docker Toolbox ang naka-install (tignan ang nasa ibaba kung Docker ang naka-install sa Windows):

 1. Buksan ang VirtualBox Manager application

 2. i-right click ang default ang VM at pindutin ang Close (ACPI Shutdown) para tumigil ang machine

 3. i-right click ang default ang VM at pindutin ang Settings...

 4. Move the Base Memory slider from the System panel and allocate 60-70% of all available memory, optionally adding 50% of the available processors from the Processor tab also

Screenshot of VirtualBox Settings

VirtualBox default VM settings

Pindutin ang OK, i-right click ang default VM at pindutin ang Start.

Kung Docker para sa Windows ang naka-install:

 1. Tignan ang system tray at i-right click ang "white whale" na icon.

 2. Mula sa menue, i-press ang Settings...

 3. Mula sa panel, i-click ang Advanced at gamitin ang sliders para maisubi ang 60-70% na memory at gamitin ang kalahati ng available sa CPUs.

 4. Pindutin ang Apply.

Screenshot of Docker Icon

Step 1 Docker icon

Screenshot of Docker Settings

Step 3 & 4 Docker settings

Step 4. Download WebODM

Buksan ang Git Gui na programa na kasama Git. galing dito:

 • Kapag nabuksan na ang Git Gui, i-click ang 'Clone Existing Repository' na option

 • Mula sa Source Location i-type ang: https://github.com/OpenDroneMap/WebODM

 • Mula sa Target Directory i-click ang browse at magnavigate sa folder na gusto mo (gumawa ng folder kung kinakailangan)

 • Pindutin ang Clone

Screenshot of Git Gui

Git Gui

Kung ang pagda-download ay successful, makikita ang window na ito:

Screenshot of Git Gui after successful download

Git Gui after successful download (clone)

Pumunta sa Repository menu at i-click ang Create Desktop Icon. Matutulungan ka nito na bumalik sa madaling makapunta sa aplikasyon na ito balang araw.

Step 4. Launch WebODM

Mula sa Git Gui, pumunta sa Repository menu at i-click ang Git Bash. Mula sa command line terminal i-type ang:

$ ./webodm.sh start&

Iba't ibang components na ang nadownload dapat ng iyong computer sa point na ito. Kasama na rito ang WebODM, NodeODM at ODM. Matapos ang pagda-download, ikaw ay babatiin ng mga sumusunod na mensahe sa screen:

Screenshot of after successfully downloading WebODM

Console output after starting WebODM for the first time

 • Kung ikaw ay gumagamit ng Docker for Windows, buksan ang web browser sa http://localhost:8000

 • Kung ikaw ay gumagamit ng Docker Toolbox, hanapin ang IP address na magcoconnect sayo sa pamamagitan ng pagtype nito:

$ docker-machine ip

Dapat makatanggap ng resulta na katulad ng mga sumusunod:

192.168.1.100

Tapos, magconnect sa http://192.168.1.100:8000 (replacing the IP address with the proper one).

macOS

Karamihan ng modernong bersiyon ng Mac computers (post 2010) na may macOS Sierra 10.12 o mas mataas pa ay kayang gumamit ng OpenDroneMap gamit ang docker, hanggat ang hardware virtualization ay suportado (tignan ang nasa ibaba).

Step 1. I-check Virtualization Support

Buksan ang Terminal na window at i-type ang:

$ sysctl kern.hv_support

Makakatanggap ng mensahe na katulad ng mga sumusunod:

kern.hv_support: 1

Ang iyong Mac ay suportado kung ang resulta na lumalabas ay kern.hv_support: 1. Sundan ang hakbang bilang 2.

Ang sistema ng iyong Mac ay luma na hindi na kakayanin ang OpenDroneMap kapag ang resulta na lumabas ay kern.hv_support: 0. :(

Step 2. Install Requirements

Mayroon lamang dalawang programa na dapat i-install:

 1. Ang Docker: https://download.docker.com/mac/stable/Docker.dmg

 2. At ang Git: https://sourceforge.net/projects/git-osx-installer/files/

Matapoa i-install ang docker, makikita ang simbolo na mukang balyena sa task bar.

Screenshot of Docker whale

Ang Docker app ay tumatakbo

Upang masigurado na tumatakbo ng matiwasay ang docker, buksan ang Terminal na app at i-type ang mga sumusunod:

$ docker run hello-world

Na dapat ay bumalik

Hello from Docker!

Para masigurado na ang git ay na-install, i-type ang:

$ git --version

Na may babalik dapat na malapit sa mga sumusunod:

git version 2.20.1 (Apple Git-117)

Kapag nakatanggap ng “bash: git: command not found”, i-restart ang Terminal app at suriing mabuti kung may mga error habang inagi-install.

Step 3. I-check ang Memory at CPU Allocation

Ang docker ay tumatakbo lamang sa macOS sa pamamagitan ng paggamit ng VM sa background (isipin na ito ay parang "computer emulator"). Ang VM na ito ay may limitadong alokasyon lamang ng memorya para sa WebODM.

 1. I-right click ang balyena na simbulo sa task bar at piliin ang Preferences...

 2. Piliin ang Advanced tab

 3. I-adjust ang CPU slider para magamit ang kalahato ng kabuoang CPU at ang memoryang magagamit ay 60-70% ng kabuoang memorya.

 4. Pindutin ang Apply & Restart*

Screenshot of Docker advanced settings

Docker advanced settings

Step 4. I-download at i-launch ang WebODM

Mula sa Terminal i-type ang:

$ git clone https://github.com/OpenDroneMap/WebODM
$ cd WebODM
$ ./webodm.sh start

Tapos buksan ang web browser sa http://localhost:8000.

Linux

Ang OpenDroneMap ay makakatakbo lamang sa kahit anong Linux na distribusyon na nagsusuporta sa docker. Ayon sa docker’s documentation website ang opisyal nasuportadong distribusyon ay ang CentOS, Debian, Ubuntu at Fedora, na may static binaries na mayroon para sa iba. Kung ikaw ay pipili ng distribusyon para sa pagpapatakbo ng OpenDroneMap, Ubunto ang rekomendado.

Step 1. Mga kailangan bago maginstall.

May apat na programa na dapat ma-install:

 1. Docker

 2. Git

 3. Python (2 or 3)

 4. Pip

Hindi pwedeng takpan ang process ng installation kada Linux na distribusyon, kaya lilimitahan na lamang ang instruksiyon para sa distribusyon na opisyal na pang docker. Sa lahat ng kaso, ito ay isang bagay na pangbukas o terminal prompt at ang pag-type ng ilan na commands.

Maginstall sa Ubuntu / Debian

Mga command na ita-type:

$ sudo apt update
$ curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
$ sh get-docker.sh
$ sudo apt install -y git python python-pip
Maginstall sa CentOS / RHEL

Mga command na ita-type:

$ curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
$ sh get-docker.sh
$ sudo yum -y install git python python-pip
Maginstall sa Fedora

Mga command na ita-type:

$ curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
$ sh get-docker.sh
$ sudo dnf install git python python-pip
Maginstall sa Arch

Mga command na ita-type:

$ sudo pacman -Sy docker git python python-pip

Step 2. I-check ang mga karagdagan na requirements

Bukod sa mga tatlong programa sa taas, ang dockercompose script ay kailangan din. Minsan, ito ay installed na kasama ng docker at minsan naman ay hindi. Para ma-verify kung ito ay nakainstall na, itype ang:

$ docker-compose --version

Dapat makita ang mga sumusunod:

docker-compose version 1.22.0, build f46880f

Kung makatanggap naman ng mensahe na katulad ng sumusunod:

docker-compose: command not found

Mai-install mo ito gamit ang pip:

$ sudo pip install docker-compose

Step 3. Download and Launch WebODM

Mula sa terminal i-type ang:

$ git clone https://github.com/OpenDroneMap/WebODM
$ cd WebODM
$ ./webodm.sh start

Tapos buksan ang web browser sa http://localhost:8000.

Basic na mga cCommands at Troubleshooting

Ang mainam na bagy sa paggamit ng dockey ay 99% ng mmga task na kailangan gamitin habang gamit ang WebODM ay magagawa sa pamamagitan ng ./webodm.sh script. Ikaw ay naka-encounter na ng isa sa mga ito:

$ ./webodm.sh start

na nangangalaga sa pagsisimula ng WebODM at setting-up ng default processing node (node-odm-1). Kung gusto pahintuin ang WebODM, pwede ng hulaan kung ano ang command:

$ ./webodm.sh stop

Marami ang ibang commands na pwede gamitin kasama ng iba't-ibang flags. Ang flags ay parameter na ipinapasa sa ./webodm.sh command na may tipikal na prefix na “–”. Ang port flag halimbawa ay nagiinstruct sa WebODM na gamitin ang iba't-ibang network port:

$ ./webodm.sh start --port 80

Ang ibang importanteng commands ay nakalista sa baba:

# Restart WebODM (useful if things get stuck)
$ ./webodm.sh restart

# Reset the admin user's password if you forget it
$ ./webodm.sh resetadminpassword newpass

# Update everything to the latest version
$ ./webodm.sh update

# Store processing results in the specified folder instead of the default location (inside docker)
$ ./webodm.sh restart --media-dir /path/to/webodm_results

# See all options
$ ./webodm.sh --help

Ang community forum na <https://community.opendronemap.org>`_ ay magandang lugar na pagtanungan kapag ikaw ay na-stuck sa kahit anong mga hakbang pangi-installasyon at para sa mga general na katanungan kung paano gumamit ng ./webodm.sh script.

Hello, WebODM!

Matapos patakbuhin ang ./webodm.sh simulan at buksan ang WebODM sa browser, ikaw ay makatatanggap ng pangbungad na mensahe at tatanungin na gawin ang first user. Bigyang oras at pagsanayan ang web interface at i-explore ang various menus.

Screenshot of WebODM Dashboard

WebODM Dashboard

Pansinin na sa ilalim ng Processing Nodes menu ay may "node-odm-1" node ay na-configure para sa iyo. Ito ay NodeODM node at nagawa ng awtomatik ng WebODM. Ang node na ito ay gumagana sa parehong machine tulad ng WebODM.

Kung umabot ka na sa ganito kalayo, congratulations! Oras na para simulan ang pagprocess ng mga data.

Image of celebratory dance

Pagpapatakbo sa dalawa o mas marami pang machine

Optionally: Kung ikaw ay may isa pang computer, mauulit mo ang installation process (install docker, git, python, etc.) at i-launch ang bagong NodeODM node sa pagta-type mula sa Terminal/Git Bash window:

docker run --rm -it -p 3000:3000 opendronemap/nodeodm -q 1 --token secret

Ang command sa taas ay nagre-require kay docker na i-launch ang makabagong container gamit ang opendronemap/nodeodm image mula sa Docker Hub (pinakabagong bersiyon ng NodeODM), gamit ang port 3000, nagset ng pinakamataas na bilang ng concurrent tasks mula 1 at pinoprotektahan ang node mula sa hindi pinapahintulutan na pag-access gamit ang password na "secret".

Mula sa WebODM pwede mong piliin ang Add New button under Processing Nodes. Para sa hostname/IP field i-type ang IP ng pangalawang computer. Para sa port field type “3000”. Para sa token field type “secret”. Pwede mo rin dagdagan ng optional na label para sa iyong node, katulad ng “second computer”. Then press Save.

Kung ang lahat ay nagawa ng maayos, dapat ay mayroon ka nang dalawang processing nodes! Kaya ng magprocess ng multiple tasks in parallel gamit ang dalawang magkaiba na machines.

Learn to edit and help improve this page!