Mga Paalala sa PagpapalipadΒΆ

Ang Humanitarian OpenStreetMap na pangkat ay may mga patnubay tungkol sa 'pagpapalipad ng UAV mapping <https://uav-guidelines.openaerialmap.org/>`_:

Ang mga nailahad na patnubay ay nilalayon sa paggamit ng drone mapping ng mga isla, ngunit ito rin ay magagamit bilang pangkalahatan na sanggunian ng mga drone mappers.

Maaari lamang na tingnan din and patnubay ng DroneDeploy sa Paggawa ng matagumpay na mapa, ito ay nagbibigay ng mga karagdagang kaalaman tungkol sa pagpaplano ng nga misyon.

Ang pagbaluktot dahil sa lente ay isang hamon sa mga proyekto na nangangailangan ng tumpak na datos ng 3D. Tingnan ang aming seksyon sa mga dokumentong ito sa Camera Calibration <tutorials.html # calibrating-the-camera> _.

Learn to edit and help improve this page!